1959’da Samsun Ladik’te doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamladı. İlk şiiri Mavera dergisinde çıktı (1982). Yükseköğreniminin ardından bir süre editörlük yaptıktan sonra Şûle Yayınları’nı kurdu (1990). 1997-2000 arasında Merdiven Sanat (22 Sayı), 1997-2006 arasında Kitaphaber (29 Sayı), 2005-2007 arasında ise Merdiven Şiir (15 Sayı) adlı edebiyat ve sanat dergilerini yayımlayıp yönetti. 2006-2012 yılları arasında Türkiye Yazarlar Birliği’nin (TYB) İstanbul şube başkanlığını yaptı. Bir dönem de İstanbul Şehir Tiyatroları’nın Repertuar Kurulu üyeliğinde bulundu. 1995’ten bu yana “Yaratıcı Yazarlık” atölyelerinde ve üniversitelerde usta-çırak ekseninde öğrenciler yetiştiriyor. 2012 yılında yayımlamaya başladığı bir edebiyat-düşünce dergisi olan Karabatak’ın genel yayın yönetmenliğini yapan A. Ali Ural’ın “Hızır’la Kırk Saat’in Kurgusal Yapısı” konulu bir yüksek lisans tezi ve “Türk Hikâyeciliğinde Anlatıcı-Okur İlişkileri (Sabahattin Ali, Sait Faik ve Mustafa Kutlu Örnekleri) konulu bir doktora tezi bulunuyor.


ESERLERİ

Şiir:

Körün Parmak Uçları (1998)

Kuduz Aşısı (2006)

Gizli Buzlanma (2013)

Mara ve Öteki Şiirler (2017)

Kağıda Sarılı Rüzgar (2022)

Kana Karışan / Toplu Şiirler (2022)

Öykü:

Yangın Merdiveni (2000)

Fener Bekçisinin Rüyaları (2011)

Deneme:

Posta Kutusundaki Mızıka (1999)

Makyaj Yapan Ölüler (2004)

Resimde Görünmeyen (2006)

Güneşimin Önünden Çekil (2007)

Satranç Oynayan Derviş (2008)

Tek Kelimelik Sözlük (2009)

Ejderha ve Kelebek (2010)

Bostancı Bahane (2010)

Peygamber’in Aynaları (2015)

Bisiklet Dersleri (2017)

Ay Tiradı (2018)

Raf Ömrü (2019)

Tercüme-Araştırma:

Divan / İmam Şâfiî’nin Şiirleri (2002)

Ödülleri:

Ejderha ve Kelebek (2010 TYB DENEME ÖDÜLÜ)

Gizli Buzlanma (2013 TYB ŞİİR ÖDÜLÜ)

Uluslararası Abdullah Tukay Büyük Şiir Ödülü (2015 TATARİSTAN- KAZAN)

İstanbul Edebiyat Festivali – Edebiyat Dergiciliği Üstün Hizmet Ödülü (2015)

Ankara Edebiyat Festivali – Şiir Büyük Ödülü (2022)

Site Altbilgisi